De Europese Centrale Bank (ECB)

De Europese Centrale Bank (ECB) is de centrale bank van de eurozone, een monetaire unie van 19 EU-lidstaten die de euro gebruiken. De ECB, opgericht door het Verdrag van Amsterdam, is een van ’s werelds belangrijkste centrale banken en fungeert als een van de zeven instellingen van de Europese Unie, zoals verankerd in het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU). Het kapitaal van de bank is in handen van alle 27 centrale banken van elke EU-lidstaat. De huidige president van de ECB is Christine Lagarde. Met het hoofdkantoor in Frankfurt, Duitsland, bezette de bank voorheen de Eurotower voordat de nieuwe zetel werd gebouwd.

ECB Frankfurt

Het hoofddoel van de ECB, zoals vastgelegd in artikel 2 van de statuten van de ECB, is het handhaven van prijsstabiliteit binnen de eurozone. Zijn basistaken, uiteengezet in artikel 3 van de statuten, zijn het bepalen en uitvoeren van het monetair beleid voor de eurozone, het uitvoeren van valutamarktoperaties, het zorgen voor de externe reserves van het Europees Stelsel van Centrale Banken en het beheren van de financiële marktinfrastructuur onder het TARGET2-betalingssysteem en het technische platform (momenteel in ontwikkeling) voor de afwikkeling van effecten in Europa (TARGET2-effecten). De ECB heeft op grond van artikel 16 van haar statuten het exclusieve recht om de uitgifte van eurobankbiljetten goed te keuren. Lidstaten kunnen euromunten uitgeven, maar het bedrag moet vooraf door de ECB worden goedgekeurd.

Op 1 december 2009 is het Verdrag van Lissabon in werking getreden, heeft de ECB volgens artikel 13 VEU de officiële status van EU-instelling gekregen.

De ECB valt rechtstreeks onder het Europese recht, maar haar opzet lijkt op die van een onderneming in de zin dat de ECB aandeelhouders en aandelenkapitaal heeft. Het kapitaal is € 11 miljard in handen van de nationale centrale banken van de lidstaten als aandeelhouders. De verdeelsleutel voor de aanvangskapitaaltoewijzing werd in 1998 bepaald op basis van de bevolking en het BBP van de staten, maar de verdeelsleutel voor het kapitaal is aangepast. Aandelen in de ECB zijn niet overdraagbaar en kunnen niet als onderpand worden gebruikt.

Toen de ECB werd opgericht, had deze betrekking op een eurozone van elf leden. Sindsdien is Griekenland toegetreden in januari 2001, Slovenië in januari 2007, Cyprus en Malta in januari 2008, Slowakije in januari 2009, Estland in januari 2011, Letland in januari 2014 en Litouwen in januari 2015.