Divestment

In financiën en economie is divestment of afstoting de vermindering van een soort activa voor financiële-, ethische- of politieke doeleinden of de verkoop van een bestaand bedrijf door een bedrijf. Een desinvestering is het tegenovergestelde van een investering. Desinvestering is een adaptieve verandering en aanpassing van het eigendom en de bedrijfsportefeuille van een bedrijf om het hoofd te bieden aan interne en externe veranderingen.

Processor - afstoting NXP door Philips

Motieven

Ondernemingen kunnen verschillende motieven hebben voor afstotingen:

 • een onderneming kan activiteiten afstoten (verkopen) die niet tot haar kernactiviteiten behoren, zodat ze zich kan concentreren op datgene waar ze goed in is. Eastman Kodak, Ford Motor Company, Future Group en vele andere bedrijven hebben bijvoorbeeld verschillende bedrijven verkocht die niet nauw verband hielden met hun kernactiviteiten.
 • om geld te verkrijgen. Desinvesteringen genereren geld voor het bedrijf omdat het een van zijn bedrijven verkoopt in ruil voor contanten. CSX Corporation deed bijvoorbeeld afstotingen om zich te concentreren op haar kernactiviteiten op het gebied van de spoorwegen en ook om fondsen te verwerven om een ​​deel van haar bestaande schulden af ​​te betalen.
 • Men neemt soms aan dat de waarde van een “opsplitsing” groter is dan de waarde van het bedrijf als geheel. Met andere woorden, de som van de individuele liquidatiewaarden van een bedrijf is groter dan de marktwaarde van de gecombineerde activa van het bedrijf. Dit moedigt bedrijven aan om te verkopen wat bij liquidatie meer waard zou zijn dan bij behoud.
 • het afstoten van een onderdeel van een onderneming kan de stabiliteit vergroten. Philips heeft bijvoorbeeld zijn chipafdeling – NXP – afgestoten omdat de chipmarkt zo volatiel en onvoorspelbaar was dat NXP verantwoordelijk was voor het merendeel van de schommelingen in de aandelen van Philips, terwijl het slechts een zeer klein deel van Philips NV vertegenwoordigde.
 • het afstoten van een onderdeel van een bedrijf kan een divisie elimineren die ondermaats presteert of zelfs failliet gaat.
 • regelgevende instanties kunnen afstoting eisen, bijvoorbeeld om concurrentie te creëren.
 • druk van aandeelhouders om sociale redenen (ook wel desinvestering genoemd). Voorbeelden zijn desinvestering uit Zuid-Afrika in het voormalige tijdperk van apartheid (nu beëindigd), desinvestering uit Israël en recentere oproepen tot desinvestering van fossiele brandstoffen als reactie op klimaatverandering.

Desinvestering voor financiële doelen

Vaak wordt de term gebruikt als een middel om financieel te groeien, waarbij een bedrijf een bedrijfseenheid verkoopt om zijn middelen te richten op een markt die volgens hem meer winstgevend of veelbelovend is. Soms kan zo’n actie een spin-off zijn. In de Verenigde Staten kan de verkoop van bepaalde onderdelen van een bedrijf plaatsvinden wanneer dit wordt vereist door de Federal Trade Commission voordat een fusie met een ander bedrijf wordt goedgekeurd. Een bedrijf kan activa afstoten aan volledige dochterondernemingen.

Het is een proces van het verkopen van activa. De grootste bedrijfsafsplitsing in de geschiedenis was het in 1984 door het Amerikaanse ministerie van Justitie opgelegde uiteenvallen van het Bell System in AT&T en de zeven Baby Bells.

Van de 1000 grootste mondiale bedrijven creëren bedrijven die actief betrokken zijn bij zowel acquisities als desinvesteringen maar liefst 1,5 tot 4,7 procentpunt hoger aandeelhoudersrendement dan bedrijven die zich primair op acquisities richten.

Desinvestering voor sociale doelen

Voorbeelden van desinvesteringen voor sociale doelen zijn onder meer:

 • Desinvestering in Israël, een beweging van critici van Israël (sinds 1920)
 • Desinvestering in Zuid-Afrika in het vroegere tijdperk van apartheid (jaren 60-90)
 • Desinvestering van de tabaksindustrie, gecoördineerd door de ngo Tobacco-Free Portfolios (sinds 2000)
 • Afstoting van fossiele brandstoffen als reactie op de opwarming van de aarde, gecoördineerd door de ngo 350.org (sinds 2010)
 • Afstoting van fabriekslandbouw en afstoting van grote veestapels als reactie op vernietiging van het milieu, dierenleed en bezorgdheid over de menselijke gezondheid, gecoördineerd door de ngo Feedback Global.

Methode van desinvestering

Sommige bedrijven gebruiken technologie om het proces van het afstoten van sommige divisies te vergemakkelijken. Ze plaatsen de informatie over elke divisie die ze willen verkopen op hun website, zodat deze beschikbaar is voor elk bedrijf dat mogelijk geïnteresseerd is in het kopen van de divisie. Zo heeft Alcoa een online showroom opgezet van de divisies die te koop staan. Door de informatie online te communiceren, heeft Alcoa zijn hotel-, reis- en vergaderkosten verlaagd.

Bedrijven maken gebruik van tijdelijke dienstverleningsovereenkomsten om de strategische voordelen van afstotingen te vergroten.

De uitvoering van desinvesteringen omvat vijf cruciale werkstromen: governance, belastingen, financiële overzichten met uitsluiting van transacties, informatie op basis van transacties en operationele scheiding. Bedrijven creëren vaak multidisciplinaire teams die zijn samengesteld uit IT, HR, juridische zaken, belastingzaken en andere belangrijke bedrijfseenheden, om een bedrijfsscheiding te implementeren.

Met de economische liberalisering van de Indiase economie heeft het Indiase ministerie van Financiën een aparte afdeling desinvesteringen opgericht.

Bronnen:
Wikipedia
Pixabay