0 / 5000 mails

Algemene voorwaarden en privacy

Voorwaarden

De intellectuele eigendomsrechten van de verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan de organisaties die samenwerken voor deze campagne. Gebruikers hebben het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, op voorwaarde dat zij de bron vermelden.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip - zonder beperking - van alle verliezen, werkonderbreking, beschadigingen van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

 

Privacy

Onze verbintenis

Het respect voor uw privéleven op het internet is een fundamenteel recht. Daarom doen we er alles aan om uw veiligheid online zo rigoureus mogelijk te garanderen. Deze website is conform de Belgische wet van 8 december 1992 op de bescherming van het privéleven.

Persoonlijke gegevens

Indien u intekent op onze e-mails of onze petitie ondertekent, beslist u om ons voor dit specifieke doel persoonlijke gegevens te bezorgen door middel van een onlineformulier.

U hebt recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens (het recht om die te laten corrigeren of schrappen). U kunt dit doen door contact op te nemen met ons secretariaat:

vzw Klimaatcoalitie
Tweekerkenstraat 47
1000 Brussel
Tel: 0484 65 28 57
E-mail: info@klimaatcoalitie.be

Uw gegevens worden uit principe niet verkocht, verhuurd of ter beschikking gesteld van derden. De Klimaatcoalitie behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken om u blijvend te informeren over de voortgang van de campagne en andere campagnes van onze partners over het thema van desinvestering uit fossiele brandstoffen.

Dit is echter niet van toepassing voor de pagina’s van websites van derden waarnaar wij verwijzen en die een andere privacyverklaring kunnen hebben.

Wij doen er alles aan om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Toch kan op het internet nooit 100% zekerheid bestaan over de bescherming van gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar kunnen daarom de veiligheid van de informatie die ons wordt verschaft niet voor 100% garanderen.

Gebruikersgegevens

Wij verzamelen geen andere persoonlijke gegevens dan degene die u ons op vrijwillige basis verstrekt. Wanneer u de website van Bankroute bezoekt, registreert de server niet-persoonlijke gebruiksgegevens die nooit worden gelinkt aan uw gegevens van het profiel. De bezoekers aan de website van Bankroute blijven dus anoniem. De gebruiksgegevens worden intern verwerkt om ons de mogelijkheid te bieden om de website voortdurend te verbeteren.

© 2017 Klimaatcoalitie - concept en design: De Blauwe Peer 

Met steun van: