0 / 5000 mails

Fossiele investeringen van de Belgische grootbanken

INFOGRAPHIC

ONDERZOEK

Aan de horizon van 2030 doemt een ‘carbon bubble’ op in vergelijking waarmee de internetzeepbel en de vastgoedzeepbel kinderspel zijn. Investeringen in fossiele brandstoffen dreigen razendsnel hun waarde te verliezen, niet alleen door het groeiende klimaatbewustzijn, maar ook door economische factoren.

Intussen slinkt de tijd om de klimaatopwarming binnen de grens van 2 of 1,5 graden te houden in rap tempo. Als we de fossiele brandstofbedrijven hun gang laten gaan zitten we in 2036 al aan
een opwarming van 2°C.

Banken kunnen een belangrijke rol spelen bij de broodnodige omslag naar een koolstofarme economie door hun financiering van de steenkool-, olie- en gassector te reguleren en aan banden te leggen. De overheid heeft op haar beurt een grote verantwoordelijkheid om het kader te scheppen waarin de transitie naar een klimaatneutrale economie mogelijk is.

In deze paper schetsen we ons onderzoek naar de financiering van fossiele brandstoffen door vier grootbanken in België. We starten met een algemene schets van de problematiek en we eindigen met concrete aanbevelingen aan banken en overheden.

Bekijk hier de pdf.

Desinvesteren?

Wat is desinvesteren?

Divestment betekent: stoppen met investeren, niet langer financieren. De Klimaatcoalitie wil vier Belgische grootbanken overtuigen om te stoppen met het financieren van fossiele brandstoffen: steenkool, aardolie en gas.

Desinvesteren uit fossiele energie betekent voor de banken concreet dat zij het geld terugtrekken dat nu naar fossiele brandstoffen gaat. Ze geven niet langer leningen en andere vormen van financiering aan bedrijven die betrokken zijn bij de ontginning en verwerking van fossiele brandstoffen. Hun beleggingsfondsen en andere investeerders stoppen met beleggingen in aandelen en obligaties in dit soort bedrijven.

Dit is in lijn met de belofte in het Akkoord van Parijs om alle geldstromen af te stemmen op de koolstofarme ontwikkeling die nodig is om de klimaatopwarming tegen te gaan. Want de uitstoot van broeikasgassen door fossiele brandstoffen is de grootste oorzaak van de klimaatopwarming. Investeringen in hernieuwbare energie zijn natuurlijk cruciaal, maar ook de afbouw van investeringen in fossiele brandstoffen is noodzakelijk om de klimaatopwarming onder 1,5 graden te houden. Daarvoor moet 85 procent van de bestaande reserves onder de grond blijven, dus we kunnen niet blijven investeren in bedrijven die deze reserves blijven aanboren.

Wie desinvesteert al?

Wereldwijd hebben al meer dan 700 universiteiten, stadsbesturen, geloofsgroepen, ngo's en pensioenfondsen beslist om hun investeringen in fossiele brandstoffen te herzien. Daar zitten onder meer befaamde universiteiten tussen, zoals Stanford, Oxford, Yale en LSE, maar ook de Guardian Media Group, het Noors pensioenfonds (het grootste ter wereld) en de Rockefeller Brothers Fund.

In België hebben de KUL en de ULg zich geëngageerd om te desinvesteren: beide universiteiten zullen de aandelen van fossiele bedrijven die nu nog in hun portefeuille zitten van de hand doen. Ook de UGent kondigde aan met divestment bezig te zijn en de VUB liet in de aanloop naar de klimaattop in Parijs weten te onderzoeken of fossielvrij investeren mogelijk is.

Lees er meer over op de website van de internationale beweging Fossil Free.

Persbericht

Belgische banken investeren nog steeds 40 miljard euro in fossiele energie

 

Brussel, 19 april 2017 - Meer dan 40 miljard euro, zo veel investeren de vier grootste banken in België nog altijd in financieel risicovolle fossiele brandstoffen. Met de lancering van een nationale campagne roept de Klimaatcoalitie BNP Paribas, ING, KBC en Belfius op om deze middelen weg te halen uit de fossiele brandstoffenindustrie en te investeren in duurzame energiebronnen.

“Hoewel de globale investeringen in duurzame energie jaar na jaar blijven toenemen, zijn die in fossiele energie nog veel te hoog”, zegt Laurien Spruyt, co-voorzitster van de Klimaatcoalitie. “Steeds meer mensen verzetten zich hiertegen. Met deze campagne willen we hun een stem geven en de banken aansporen om te desinvesteren uit fossiele brandstoffen.”

Uit onderzoek in opdracht van de Klimaatcoalitie [1] blijkt dat de vier grootste banken in ons land fossiele brandstoffen stevig blijven financieren: meer dan 40 miljard euro aan de 100 grootste bedrijven uit de sector alleen. Opmerkelijk is ook dat bijna de helft van dit bedrag (19,41 miljard euro) nog steeds naar steenkool gaat, de meest vervuilende fossiele energiebron.

 

(miljard euro) BNP Paribas ING KBC Belfius
Leningen 6,01 3,26 0,38 -
Uitgifte van obligaties en aandelen 19,76 3,80 0,17 -
Aandelen in portefeuille 4,61 0,09 1,67 0,70 (via Candriam)
Totaal 30,37 7,14 2,22 0,70

 

“De wetenschappelijke consensus is nochtans duidelijk: we moeten dringend af van onze fossiele verslaving als we gevaarlijke klimaatverandering willen voorkomen”, zegt Mathieu Soete, campagneverantwoordelijke voor divestment bij Greenpeace België. “De banken hebben trouwens een cruciale rol te spelen in de broodnodige transitie naar een economie en samenleving met 100% hernieuwbare energie. Daarom lanceert de Klimaatcoalitie op www.bankroute.be vandaag een petitie die klanten en burgers uitnodigt om hun bank op de juiste route te helpen zetten.” [2]

Naast de schade aan klimaat, mens en milieu, erkennen steeds meer experten ook het financiële risico van investeringen in fossiele energie. Zo wees BlackRock, ‘s werelds grootste vermogensbeheerder, op het gevaar van ‘stranded assets’: fossiele energiebronnen of -centrales die in de komende jaren meer zullen kosten dan ze opbrengen. [3]

Frank Vanaerschot, coördinator van het bankenonderzoek bij Fairfin besluit: “Als we uitgaan van het koolstofbudget dat ons nog rest op basis van het klimaatakkoord van Parijs, moet 85% van de vandaag gekende steenkool-, olie- en gasvoorraden in de grond blijven zitten. Deze zijn economisch gezien dus niets meer waard. Hierin nog verder blijven investeren zou getuigen van onverantwoord financieel beleid.” [4]

Noten:

[1] BNP Paribas, ING, KBC en Belfius investeerden in de periode 2014-16 samen meer dan 40 miljard euro in 100 belangrijke fossiele bedrijven, met name die bedrijven met de grootste steenkool- en oliereserves (telkens top 25), en de elektriciteitsbedrijven met de grootste productiecapaciteit op basis van steenkool (top 25 wereldwijd en in Europa).Deze investeringen omvatten ook de uitgiftes van aandelen en obligaties, die de banken slechts korte tijd in hun bezit hebben. Deze uitgiftes faciliteren in belangrijke mate de financiering van fossiele energieprojecten en -bedrijven en werden daarom opgenomen in het onderzoek.

Volledig rapport: “Fossielvrije banken in de strijd tegen de koolstofzeepbel”Gedetailleerde cijfers verkrijgbaar op verzoek.

[2] Op www.bankroute.be kunnen klanten en burgers de vier banken aanschrijven met de vraag hun investeringen in fossiele energie zo snel mogelijk af te bouwen.
[3] BlackRock, Adapting portfolios to climate change (2016), PDF
[4] Oil Change International, The sky’s limit (2016), PDF

De Klimaatcoalitie is een nationaal platform dat 62 leden uit de milieubeweging, Noord-Zuidbeweging, vakbonden en socio-culturele sector groepeert. Meer informatie op www.klimaatcoalitie.be.

Contact:
Laurien Spruyt
Co-voorzitter Klimaatcoalitie
0496/92 50 07
laurien.spruyt@bblv.be

© 2017 Klimaatcoalitie - Concept en design: De Blauwe Peer 

Met steun van: